Vytvoření nového účtu

Obchodní podmínky

1. Služby poskytovatele jsou informativního, zábavného charakteru pouze pro osobní účely.
2. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za přímé či nepřímé škody využitím jakýchkoliv informací v rámci služeb poskytovatele a těchto webových stránek.
3. Všichni návštěvníci a objednatelé se musí řídit platnou legislativou své země.
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jakkoliv a kdykoliv jednostranně změnit.
5. Objednatele zaplacením objednaného cyklu souhlasí s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s tím, že veškeré zaplacené poplatky jsou nevratné, nedohodnou-li se s poskytovatelem jinak.
6. Veškeré informace získané v rámci přeplatného je zakázáno jakkoliv šířit, v případě zjištění této skutečnosti má poskytovatel právo zrušit předplatné a účet bez jakékoliv náhrady.